НҚА базасы

Сот сараптамаларын жүргізу жөніндегі қызметті қамтамасыз етудің нормативтік құқықтық базасы

 

 • Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексi. Қазақстан Республикасының Кодексі 2014 жылғы 4 шілдедегі № 231-V ҚРЗ.http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231
 • Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексі. Қазақстан Республикасының Кодексі 2015 жылғы 31 қазандағы № 377-V ҚРЗhttp://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1500000377
 • Әкімшілік құқық бұзушылық туралы. Қазақстан Республикасының Кодексі 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗhttp://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000235
 • Cот-сараптама қызметі туралы. Қазақстан Республикасының Заңы 2017 жылғы 10 ақпандағы № 44-VІ ҚРЗhttp://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1700000044
 • Сот сараптамасы органдарында сот сараптамалары мен зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу қағидаларын бекіту туралы. ҚР Әділет министрінің 2017 жылғы 27 сәуірдегі № 484 бұйрығыhttp://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1700015180
 • Сот сарапшысының әдеп кодексін бекіту туралы. Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2017 жылғы 27 наурыздағы № 304 бұйрығыhttp://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1700014957
 • Cот сараптамаларының күрделілік санаттарын айқындау қағидаларын, сот сараптамаларының күрделілік санаттарына қарай оларды жүргізу мерзімдерін есептеу тәртібі туралы. ҚР ӘМ 2017 жылғы 27 наурыздағы № 303 бұйрығыhttp://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1700014961
 • Сот сараптамасы органдары жүргізетін сот сараптамалары түрлерінің және біліктілігін ҚР ӘМ беретін сараптама мамандықтарының тізбесін бекіту туралы. ҚР ӘМ 2017 жылғы 27 наурыздағы № 306 бұйрығыhttp://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1700014992
 • Сот сараптама объектілерімен жұмыс істеу қағидаларын бекіту туралы. ҚР Әділет министрінің 2017 жылғы 27 наурыздағы № 305 бұйрығыhttp://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1700014958
 • ҚР Сот-сараптамалық зерттеулер әдістемелерінің мемлекеттік тізілімін қалыптастыру, жүргізу және пайдалану қағидаларын бекіту туралы. ҚР Әділет министрінің 2017 жылғы 30 наурыздағы № 331 бұйрығыhttp://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1700015028
 • Сот сараптамасы органдары сот сарапшыларының жүктемелері нормативтерін бекіту туралы. ҚР Әділет министрінің 2017 жылғы 30 наурыздағы № 327 бұйрығыhttp://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1700014985
 • Сот сарапшысы біліктілігін беру үшін емтихандарды қабылдау қағидаларын бекіту туралы. ҚР Әділет министрінің 2017 жылғы 30 наурыздағы № 335 бұйрығыhttp://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1700015031
 • Сот сарапшыларының біліктілік даярлығы қағидаларын бекіту туралы. ҚР Әділет министрінің 2017 жылғы 31 наурыздағы № 342 бұйрығыhttp://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1700015003
 • Сот сараптамасының кейбір мәселелері туралы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 3 ақпандағы № 34 қаулысыhttp://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1700000034
 • Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 9 желтоқсандағы № 12қ91 қаулысы”Соттардың, прокуратура, алдын ала тергеу, анықтау сот сараптамасы органдарының заттай дәлелдемелерді туралы құжаттарды жою тәртібі туралы”бірліскен бұйрықhttp://adilet.zan.kz/kaz/docs/V070004997_
 • Сот сараптамасын жүргізуге арналған арнайы жарақтандырылған үй-жайларға қойылатын стандарттар мен талаптарды бекіту туралы Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2017 жылғы 28 наурыздағы № 310 бұйрығыhttp://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1700014972
 • Соттың, прокуратура, қылмыстық қудалау және сот сараптамасы органдарының қылмыстық істер бойынша заттай дәлелдемелерді жою қағидаларын бекіту туралы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 9 желтоқсандағы № 1291 қаулысы.http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1400001291
 • Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2017 жылғы 30 наурыздағы № 325 бұйрығы Сот сараптамасы органдарында сот сараптамасын жүргізудің құнын айқындау қағидаларын бекіту туралыhttp://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1700014971
 • Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2017 жылғы 30 наурыздағы № 328 бұйрығы Сот-сараптамалық зерттеулердің әдістері мен әдістемелері валидациясының қағидаларын бекіту туралыhttp://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1700014969
 • Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2017 жылғы 30 наурыздағы № 330 бұйрығы Сот-сараптамалық зерттеулердің әдістемелерін әзірлеу, сынамадан өткізу және енгізу қағидаларын бекіту туралыhttp://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1700014988
 • Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2017 жылғы 30 наурыздағы № 333 бұйрығы Сот сарапшысы біліктілігін беру жөніндегі комиссия туралы Ережесін бекіту туралыhttp://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1700014987
 • Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2017 жылғы 30 наурыздағы № 334 бұйрығы Сот сарапшыларын аттестаттауды өткізу жөніндегі комиссия туралы ережені бекіту туралыhttp://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1700014990
 • Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2017 жылғы 30 наурыздағы № 336 бұйрығы Сот сарапшыларын аттестаттау қағидаларын бекіту туралыhttp://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1700015033
 • Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2017 жылғы 31 наурыздағы № 346 бұйрығы Сот сарапшыларының біліктілігін арттыру қағидаларын бекіту туралыhttp://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1700014980
 • Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2017 жылғы 27 сәуірдегі № 483 бұйрығы Қазақстан Республикасы Сот сарапшыларының мемлекеттік тізілімін қалыптастыру, жүргізу және пайдалану қағидаларын бекіту туралыhttp://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1700015075
 • Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2018 жылғы 17 сәуірдегі № 610 бұйрығы Сот медицинасы саласындағы әкімшілік деректерді жинауға арналған нысандарды және оларды толтыру бойынша түсіндірмелерді бекіту туралыhttp://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800016826
 • Қазақстан Республикасы әкімшілік рәсімдік-процестік кодексіhttps://adilet.zan.kz/kaz/docs/K2000000350
Back to top button